loading...

16.09.2017.

NEKA SHVATANJA AMERIČKIH INDIJANACA U SVJETLU KUR'ANA I SUNNETA...

PAROVI

„Na svijetu je sve u paru, u našim mislima mi smo dvoje, dobri i zli. Svojima očima vidimo dvoje, ono što je lijepo i ono što je ružno. Imamo desnu ruku koja udara i čini zlo, i lijevu, koja je bliže srcu, punu dobrote. Jedna noga može nas voditi lošim putem a druga dobrim. Dakle, sve na svijetu je u paru...“ (Crno Stopalo)


Kur'an:

 „i od svega par stvaramo da biste razmislili! (Ez-zarijat, 49)

„On vas kao parove stvara – a stvara parove i od stoke – da vas tako razmnožava. Niko nije kao On! On sve čuje i sve vidi.“ (Eš-Šura, 11 )


O ŽIVOTU

Šta je život? To je treptaj svica u noći. To je dah bika u zimskoj hladnoći. To je mala sjenka koja juri preko trave i nestaje u zalasku sunca. (Žalosni Golub, 1888-1936)


Kur'an:

„Život na ovom svijetu je samo varljivo naslađivanje“ (Al-Imran, 185)


ODNOS PREMA ŽIVOTINJAMA

Ako razgovaraš sa životinjama, i one će razgovarati s tobom, i poznavaćete jedni druge. Ako ne razgovaraš s njima, nećeš ih poznavati. Ono što ne poznaješ, to te plaši. Kad se neko boji, on uništava. (Poglavica Den Džordž)


Bijele ljude nikad nije bilo briga ni za zemlju, ni za jelena, ni za medvjeda. Kad mi Indijanci ubijamo zbog mesa, pojedemo sve. Kad vadimo korijenje, pravimo male rupe. Kad gradimo kuće, pravimo male rupe. Mi istresamo s drveća žirove i češere. Mi ne siječemo živo drveće. Koristimo samo suho drvo. A bijelci razaraju tlo, sijeku drveće, ubijaju sve... Drvo kaže: "Nemoj. Boli me. Nemoj me povrijediti". A oni ga sasijeku i razrežu. Zbog toga ih Duh zemlje mrzi.


Kur'an:

„Sve životinje koje po Zemlji hode i sve ptice koje na krilima svojim lete svjetovi su poput vas – u Knjizi Mi nismo ništa izostavili – i sakupiće se poslije pred Gospodarom svojim“ (El – Enam, 38)


„i kad stigoše do mravlje doline, jedan mrav reče: “O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primijete!”

I on (Sulejman s.a.w.s) se nasmija glasno riječima njegovim i reče: “Gospodaru moj, omogući mi da budem zahvalan na blagodati tvojoj, koju si ukazao meni i roditeljima mojim, i da činim dobra djela na zadovoljstvo tvoje, i uvedi me, milošću Svojom, među dobre robove Svoje!” (EN – Neml, 18-19)

 

Rekao je Poslanik s.a.w.s: „Ako neko neopravdano ubije vrapca, a kamoli nešto veće, biće odgovoran pred Bogom“

 

Ibn Es-Subki, govoreći o uposlenicima pošte kaže: “Obaveza je na svakom poštaru da ne zamara svog konja, već da ga goni prema njegovoj snazi. Zaista je učestalo (kod poštara) galopiranje konjima na njima uznemiravajući način, tj. upropaste se konji ispod takvih jahača.”


 Es-Subki je takođe u vezi zidara koji zidaju glinom rekao: “Njegova je obaveza da ne zida (glinom) na nekom mjestu prije nego li ga provjeri: da li u njemu ima neka od životinja ili ne. I zaista vidiš da mnogi među zidarima požuruju da postave (pečenu) glinu na zid, a možda slučajno time ubije ono što nije dozvoljeno ubiti, osim radi jela, poput vrapca i slično. Dakle, ubije ga sazidavanjem i uklapanjem u glinu, te iznevjeri emanet prema Allahu Uzvišenom sa strane ubistva te životinje.”

71a5966626dddfd49578390db9b4cd6c--native-america

O DARIVANJU:

Naše je vjerovanje da je ljubav prema posjedovanju slabost koju treba nadvladati. Ona privlači materijalni dio, a ako joj se dozvoli, s vremenom će poremetiti čovjekovu duhovnu ravnotežu. Zbog toga djeca od malena moraju da nauče ljepotu darovanja. Treba ih učiti da daju ono što najviše vole kako bi mogla da osjete radost davanja. (Ohijesa, Čarli Aleksandar Istmen – Sijuksi)

 

„i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno“ (El- Hašr, 9)

 

Rekao je Poslanik s.a.w.s: „O skupino prisutnih, dijelite međusobno poklone, jer doista poklon – mali ili veliki – otklanja zlobu iz prsa, i urađa ljubavlju!“

„Dijelite poklone jedni drugima, jer doista poklon uklanja zlobu iz prsa, i nemoj da komšinka podcijeni od svoje komšinke poklon, pa makar bila u pitanju i ovčija potkoljenica“

U drugom hadisu Poslanik sa.w.s kaže: O skupino Ensarija, dijelite međusobno poklone, jer doista hedija i poklon liječi prsa i urađa ljubav. Kada bi mi papak poklonili ja bih ga primio, i kada bih na običnu potkoljenicu bio pozvan ja bih se odazvao!“

 


Noviji postovi | Stariji postovi